Psykologi för klassrummet - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Dec 16, 2019
  • Published: 24.01.2019
  • Views: 35

Introduction

Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl...

read more

Details of Psykologi för klassrummet

Original Title
Psykologi för klassrummet
Edition Format
Paperback
Number of Pages
296 pages
Book Language
Swedish
Ebook Format
PDF, EPUB

Some brief overview of this book

Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lund Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera.

För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer presenterar författarna forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt om motivation och gruppsykologi.

De ger samtidigt exempel på hur den psykologiska kunskapen kan översättas i pedagogisk praktik. Boken vänder sig till lärare, men även till annan personal på skolan och inte minst till skolledare och personal inom elevhälsan. En inspirerande bok som behandlar konkreta situationer i arbetet med elever.

Både lärare och annan personal i skolan har nytta av de handfasta tips och råd som ges kring såväl elever som föräldrar. Jonas Lindgren, förstelärare Innehåll: 1. Känslornas psykologi 2.

Anknytning och nya relationsmodeller 3. Lärande och motivation 4. Lärande och en känsla av sammanhang 5.

Att lära är läskigt 6. Elever i konflikt 7. Föräldrar i konflikt 8.

Att forma en elevgrupp 9. En känslokompetent skola 10. En elevhälsa som stödjer målen

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
psykologi_klassrummet.pdf
psykologi_klassrummet.epub
psykologi_klassrummet_all.zip